Forskning
Krönika: Ta hand om immateriella tillgångar och kom längre
Innovation och forskning driver utvecklingen framåt. Forskning tar tid och kräver både resurser och uthållighet. Därför är det extra viktigt att du som forskare och innovatör säkrar dina resultat och tillvaratar de värden som skapas.