Skip to main content
Kirsti Gjellan
Forskning

Öppen innovationshub skapar nya förutsättningar

I Uppsala kommer GE Healthcare i samverkan med regeringen och VINNOVA starta en innovationshub som skapar nya möjligheter för hela Life-scienceområdet.