Kirsti Gjellan
Forskning
Öppen innovationshub skapar nya förutsättningar
I Uppsala kommer GE Healthcare i samverkan med regeringen och VINNOVA starta en innovationshub som skapar nya möjligheter för hela Life-scienceområdet.