Skip to main content
Home » Forskning » Ledare: Forskning och innovation är nyckeln
Forskning

Ledare: Forskning och innovation är nyckeln

Foto: NASA

Är tuffa lagar och regler inom miljö- och klimatområdet förenligt med ett näringsliv som utvecklas och går med tillväxt? En intensiv diskussion pågår inom akademi, näringsliv och miljörörelsen. För en del personer är frågan kontroversiell.

Frågan blir dessutom inte mindre relevant när NASA bara några månader efter det stora klimatmötet i Paris släppte nyheten att april 2016 är den varmaste aprilmånaden som uppnåtts sedan år 1880. Med andra ord brådskar det för samhället att ta ställning i frågan.

Den 1 juni presenterade regeringen fem strategiska samverkansprogram för att möta samhällsutmaningar i sann triple helix-anda. Programmen fokuserar på nästa generations resor och transporter, smarta städer, cirkulär biobaserad ekonomi, life science och uppkopplad industri och nya material. Samverkan mellan näringsliv, akademi och offentliga aktörer ses som en nyckel för omställningen av samhället mot en klimatsmart värld.

Samhällstrender

Jag ser flera intressanta samhällstrender som är relevanta i sammanhanget. Flera undersökningar visar att allt fler svenskar oroas över miljö- och klimatförändringar samtidigt som allt fler blir intresserade av företagande och entreprenörskap.

Hållbarhet har blivit trend och entreprenörer bidrar till att sätta agendan

Delningsekonomin ger oss nya perspektiv på hur vi kan använda resurser smartare och effektivare. Digitaliseringen är här och den förändrar ditt och mitt liv varje dag genom innovationer som resulterar i nya appar och tjänster. Du har säkert hört det förr – världens mest använda operatör, Skype, äger ingen egen telekominfrastruktur, Uber äger inga bilar och AirBnB äger inga fastigheter.

Hållbarhet har blivit trend och entreprenörer bidrar till att sätta agendan inom området. Det verkar vara häftigare att ha solceller på taket än en sportbil på uppfarten. Samtidigt har Elon Musk nu övertygat världen om att en häftig sportbil absolut inte behöver vara bensindriven. Max hamburgare krossar myten om att goda hamburgare måste innehålla kött genom att lansera fem vegetariska hamburgare. I städerna väljer allt fler att ta cykeln till kontoret och förutom vinster för hälsa och miljö skapas även nya jobb, exempelvis när fler väljer att lämna cykeln på cykelhotell över dagen.

Vinster för hälsa och miljö

Forskning och utbildning inom universitet och högskola, institut och omgivande innovationsmiljöer som inkubatorer och science parks – är i högsta grad viktiga drivande faktorer i utvecklingen. Här finns kunskap, entreprenörer och innovativa företag som utvecklar morgondagens konkurrenskraftiga och hållbara varor och tjänster.

Detta är ett viktigt budskap till beslutsfattarna inom staten, regionerna, kommunerna tillika storföretagen. Vi aktörer inom innovationssystemet är engagerade i omställningen till det hållbara samhället. I och kring våra högskolenära innovationsmiljöer finns forskningsbaserad spetskunskap, entreprenöriellt driv och innovativa lösningar. Här utvecklar både kommuner och företag innovativa lösningar på både befintliga behov och kommande utmaningar.

Här utvecklar både kommuner och företag innovativa lösningar

Regeringens strategiska samverkansprogram är en möjlighet att samla näringsliv, akademi och samhälle i en kraftsamling för innovation och grön teknikvåg. De regionalt prioriterade innovationsmiljöerna såsom science parks, inkubatorer, kluster samt test och demomiljöer står redo engageras i genomförandet av de strategiska samverkansprogrammen – nyttja oss för konkret samverkan mellan akademi, samhälle och näringsliv mot gemensamma mål och intressen.

Hållbar tillväxt

Näringslivet stärks när företagen får nya möjligheter att växa genom export, innovationsupphandling och öppen innovation. Akademins forskning nyttiggörs och relationen till näringslivet stärks. Offentlig sektor kan i sin tur förnya och effektivisera sin verksamhet. Vägen dit sker genom samarbete i en öppen process där deltagarna i ett tidigt skede kan deklarera vad den kan och vill bidra med.

Det kallas hållbar tillväxt

Omställningen mot ett klimatsmart och hållbart samhälle är en möjlighet. Åter till min inledande fråga – kan näringslivet utvecklas i samverkan med akademin och gå med tillväxt bredvid tuffa klimat- och miljöambitioner?

Ja självklart – det kallas hållbar tillväxt.

Magnus Lundin,
vd för Swedish Incubators and
Science Parks, SISP

Next article