Tech
Det behövs uppryckning och handlingskraft för att genomföra digitaliseringen av vården
Digitaliseringen av sjukvården är i full gång men det behövs en del strukturella överenskommelser för att få det att fungera optimalt på nationell nivå.