Skip to main content
Tech

Det behövs uppryckning och handlingskraft för att genomföra digitaliseringen av vården

Digitaliseringen av sjukvården är i full gång men det behövs en del strukturella överenskommelser för att få det att fungera optimalt på nationell nivå.