Home » Tech » Mer jämlik hälsa genom AI
Applied AI

Mer jämlik hälsa genom AI

Foto: Unsplash

Dagens snabba utveckling innebär att även vården automatiseras allt mer. Med hjälp av digitalisering och artificiell intelligens (AI) kan vårdgivare få bättre beslutsunderlag för utredningar och diagnoser.

Ett exempel är tjänsten AITOPYA, utvecklad av företaget BYON8, som med hjälp av smarta algoritmerna fungerar som ett diagnosstöd för vårdgivare. Den effektiviserar även patienternas kontakter med vården då mycket sker digitalt.

– Vår vision är att kunna erbjuda en mer jämlik vård genom att använda digitala verktyg i kombination med AI, och vårt bidrag är främst att ta fram AI:n som är själva grunden till alla frågor och diagnoser som ställs och den motor som bygger upp allt, säger Josef Murad, läkare och VD för BYON8.

Medicinsk historik viktig för rätt diagnos

AITOPYA bygger på att patienten börjar med att fylla i personlig medicinsk information online, som sedan ligger till grund för vårdgivarens diagnoser och utredningar.

– Underlaget kompletteras med vårdgivarens egna bedömningar och sammantaget leder det till mer välgrundade beslut och diagnoser då patientens medicinska historik samlats in, något som inte alltid sker vid korta besök på en vårdcentral.

Att verktygets bas är digitalt innebär även att alla patienter över hela landet får samma möjligheter att få utredningar och diagnoser baserade på ett omfattande beslutsunderlag.

– Vården blir även mer tillgänglig och effektiviseras då patienterna slipper telefonköer utan har kontakt med vårdgivaren online, och blir uppringd vid behov. De kan även få råd direkt i verktyget, exempelvis om kost och motion, och då välja om de även vill ha kontakt med en vårdgivare. Även uppföljningen av vårdkontakten förbättras då den styrs automatiskt i verktyget.

Josef Murad framhäver dock att patienterna aldrig får en diagnos i verktyget, den kommer alltid i kontakt med en vårdgivare.

Strävar även mot global jämlikhet

Unikt för BYON8:s arbete med AITOPYA är att de parallellt med att utveckla tjänsten för det svenska vårdsystemet även erbjuder verktyget gratis till kliniker i utvecklingsländer.

– Ju fler betalande kliniker som använder vår tjänst i Sverige, desto fler goodwill-projekt kan vi starta. Idag finns vi i länder som Libanon, Uganda och Sydafrika.

Men även i Sverige blir verktygs-appen tillgänglig gratis för alla. Man kan exempelvis använda den som en uppföljning av den egna hälsan, förutom att ha den som bas för sina vårdkontakter.

– Genom att använda AI, som digitalt kan analysera och dra slutsatser från given information, så vänds vården från att hittills främst varit reaktiv till att bli proaktiv och förebyggande, vilket i sig är en stor vinst för vårdsystemet, avslutar Josef Murad.

avatar

Josef Murad

Vd Byon8

Foto: Byon8


Nästa artikel