Inger Ek och Niklas Tideklev, Upphandlingsmyndigheten
Innovation
Innovationsupphandling driver innovation
Varje år upphandlar svensk offentlig sektor varor och tjänster för ca 630 miljarder kronor.