Innovation
Digital innovation blir vårdens nya problemlösare
Idag genomsyrar digitaliseringen hela samhället och har visat sin tsunamiska förändringskraft.