Home » Innovation » Partnerskap för innovation
Innovation

Partnerskap för innovation

Foto: Christian von Essen

Framtidens sjukvård kräver nya lösningar. Inom Nya Karolinska i Solna (NKS) ingår Philips som en strategisk långsiktig partner för att under 14 års tid samverka med Stockholms läns landsting och Karolinska för såväl utrustning som innovationsutveckling. 

Det är bara ett år kvar tills de första patienterna ska inhysas på Nya Karolinska, ett mastodontprojekt som ger globala ringar på vattnet – inte minst tack vare sina tuffa krav på hållbarhet, energieffektivisering och patientfokus.

NKS är också speciellt ur aspekten att man satt ett stort fokus på täta och långsiktiga innovationspartnerskap. För Philips innebär det att inom ramen för ett 14-årigt avtal leverera utrustning inom bild- och funktionsutrustning, som MR, CT, ultraljud och röntgensystem. Men även att man etablerar ett forsknings- och innovationscenter i anslutning till Karolinska.

Johan Folkunger är affärsutvecklingschef på Philips Healthcare Nordic, samt ansvarig för partnerskapet med Stockholms läns landsting och Karolinska.   

− Den här typen av nära partnerskap är ett paradigmskifte, säger han. Vi avsätter nio procent av omsättning för forskning och innovation, men det har tidigare skett bakom stängda dörrar. För att fortsätta vara relevanta på marknaden flyttar vi nu våra innovationsresurser betydligt närmare vårdpersonal, patienter och forskare. Det hjälper inte att vi är bra själva – vi måste samarbeta.

Öppen innovation

Magnus Åslund har titeln Research Hub Director och är ansvarig för att etablera forsknings- och innovationscentrat tillsammans med Karolinska. Han menar att komplexiteten, samt behovet av snabbhet och öppenhet, ökat i innovationsprocessen.

− I vården finns det en extra stor förståelse för att vi måste agera tillsammans för att skapa ett mer holistiskt system och hantera utmaningarna med en åldrande befolkning och ökade vårdkostnader. Genom så kallad open innovation öppnar vi upp innovationsprocessen för flera aktörer som bildar allianser för att lösa olika problem. 

Sverige etablerade sig tidigt som innovationsland inom medicinteknik. Lagen om offentlig upphandling har dock till viss del lett att sjukvården och näringslivet glidit ifrån varandra. Men nu svänger pendeln tillbaka och det finns flera olika sätt att möjliggöra samverkan, menar Johan Folkunger.

− Allt fler förstår i dag att innovation kräver samverkan, och det finns många goda exempel från Sverige och Norden. Stockholms läns landsting har i det här fallet gått i täten och varit innovativa med sina upphandlingar och partnerskap. Den här typen av triple helix-lösningar, där sjukvård, akademi och industri samverkar, kommer vara framtidens modell.  

Nästa artikel