Skip to main content
Rymdteknik

Utvecklingen i Rymden – en förutsättning för att nå klimatmålen

I takt med att fler och bättre satelliter skapar ny data och förmågan att analysera information förbättras kan rymden på ett avgörande sätt bidra till en bättre bild av hur jorden mår. Därigenom kan beslut fattas med utgångpunkt i säkrare fakta och större global samsyn. Rymdens möjligheter att bidra till en hållbar planet ökar i … Continued