Skip to main content
Home » Rymdteknik » Rymden driver ny forskning och innovation framåt
Rymdteknik

Rymden driver ny forskning och innovation framåt

Foto: SSC

Sedan svensk rymdverksamhet startade för snart 60 år sedan har det skett en enorm utveckling. I dag bidrar rymden mer än någonsin till innovation, teknisk utveckling, konkurrenskraft och hållbar global utveckling.

Europa tappade mark teknologiskt under rymdkapplöpningen mellan USA och Sovjetunionen på 50- och 60-talen. Något behövde göras. I norra Sverige fanns ett stort obefolkat område lämpligt för uppskjutning av raketer, nära goda kommunikationer från den närliggande staden Kiruna.

Platsen var idealisk även för att utröna norrskenets hemligheter. I mitten på 60-talet etablerades därför Esrange, European Space Range, fyra mil utanför Kiruna. Idag har Sverige en rad mycket kompetenta rymdföretag som levererar avancerade produkter och tjänster till hela världen.

Gränslös forskning och innovation

Från rymden syns inga nationsgränser. Kanske är det just därför som rymdprojekt i så stor utsträckning är internationella samarbeten mellan forskare, institutioner och industrier världen över.

– Sverige är ett litet rymdland, men vi är kompetenta, kostnadseffektiva och verkar på en helt global marknad. I Europa är den europeiska rymdorganisationen ESA (European Space Agency) en viktig partner och i USA är NASA en lika viktig aktör. Svensk rymdindustri jobbar med de flesta större aktörer i branschen världen över, säger Stefan Gustafsson, strategichef vid Swedish Space Corporation, SSC.

Sverige är ett litet rymdland, men vi är kompetenta

Innovationskraften är stark. De större företagen utvecklas ständigt genom egen utveckling, internationellt samarbete och nära samverkan med institutionell forskning. Ur det föds små innovativa företag. Idag har Sverige ett antal sådana företag inom till exempel microteknologi, instrument, mjukvaru-applikationer och miljövänligt bränsle med tillhörande motorer. 

– Sverige är ett högteknologiskt land med duktiga forskare, ingenjörer, företag och institutioner. Det har givit oss en bra position i olika samarbeten under många år. Nu växer branschen i takt med att rymden blir allt viktigare för våra dagliga liv och av att utforskningen av universum tar nya steg. Avancerad teknik blir billigare, effektivare och mindre, vilket gör att allt fler länder ser rymdens möjligheter och skaffar sig egna rymdprogram. Sverige är självklart med! säger Anna Rathsman, Chef för Teknisk utveckling vid SSC.

Kompetent rymdindustr

Idag finns omkring 35 rymdföretag i Sverige som tillsammans omsätter cirka 2,5 miljarder kronor årligen. Tillsammans med institutionerna kan Sverige bidra med allt från utveckling och tillverkning av komponenter till avancerade instrument och hela satelliter. Tjänstesektorn omfattar avancerade globala rymdtjänster såsom styrning av satelliter, nedhämtning av data och att ge forskare tillgång till rymden. Ett exempel är vårt bidrag i det europeiska projektet att för första gången landa på och utforska en komet, med rymdsonden Rosetta.   

– Rymdsonden skötts upp år 2004 och kom fram till kometen 2014. Svensk teknologi fanns ombord, och ingenjörer och forskare  har varit med under hela projektet, säger Anna.

Global transparens och utbildning åt alla

Den globala rymdindustrin förändras nu i snabb takt. Från att ha varit till övervägande del institutionell, har nu kommersiella aktörer börjat satsa. Utvecklingen drivs till stor del från västkusten i USA, men även i Europa etableras nya privata aktörer på marknaden.

Det innebär i sin tur att rymden behöver övervakas

– Idag lyckas man skapa mindre och mer kompetenta satseliter vilket ger fantastiska nya möjligheter till att observera skeenden på jorden och till kommunikation. I framtiden kommer satelliter i högre utsträckning än i dag att kunna samla in information om jorden, atmosfären och oceanerna, och distribuera informationen i nära realtid. På det sättet kan information nå en mycket större del av jordens befolkning. Transparensen, kunskapen och säkerheten kan genom detta öka, liksom möjligheterna att lösa globala klimat- och miljöfrågor samt demokratiseringsprocesser. Vi brukar säga att rymden kan bidra till nästa globala ”game change”, ett reellt bidrag till fred och frihet och välstånd på vår planet, berättar Stefan

– Stora möjligheter men såklart även risker. Enorm utveckling kräver såklart också både statliga och privata initiativ, fortsätter Anna. Antalet satelliter i rymden kommer att mångdubblas. Det innebär att det både behövs uppskjutningskapacitet, lagstiftning i rymden och någon form av flygtrafikledning. Det innebär i sin tur att rymden behöver övervakas. Stater och internationella organisationer har därmed ett stort ansvar, och Sverige kan spela en viktig roll.

Nationell strategi

Sverige har gjort en rymdutredning och håller nu på att ta fram en nationell strategi för den svenska rymdindustrin. 

– Möjligheterna är fantastiska i en fantastisk bransch, och den svenska rymdindustrin är en viktig kugge för vår framtid. Det är viktigt att den rymdutredning som tidigt i höstas lades på regeringens bord snabbt omsätts till en nationell strategi – Sverige har mycket att bidra med, och rymden är viktig för Sverige,  avslutar Anna.

Next article