Home » Rymdteknik » Esrange – strategiskt viktig i snabb rymdutveckling
Rymdteknik

Esrange – strategiskt viktig i snabb rymdutveckling

Foto: Unsplash

Lite utanför Kiruna ligger Sveriges och Europas mest fullständiga Rymdbas, Esrange Space center.

I 50 år har Esrange gett forskare ovärderlig tillgång till rymden, och är även navet i världens största globala civila nätverk för datanedtagning från satelliter. Nu tar man sikte på ytterligare 50 framgångsrika år.

Det är inte många som känner till vilken rymdnod som finns kring Kiruna i norra Sverige. Förutom Esrange med alla sina aktiviteter finns såväl Institutet för rymdfysik, IRF, Institutionen för rymdvetenskap vid Luleå tekniska universitet och flera andra organisationer med koppling till rymdverksamhet.

Det är fantastiskt att se vilken tillväxt vi haft inom området

– Det är fantastiskt att se vilken tillväxt vi haft inom området häruppe, och nu försöker vi i ännu större utsträckning samordna våra aktiviteter så vi kan visa på vilken verkligt unik plats detta är för rymdverksamhet, berättar Philip Påhlsson, projektledare New Esrange på SSC med placering på Esrange i Kiruna.

Erbjuder infrastruktur för rymdforskning

Sedan starten 1964 har det på Esrange sänts upp ca 550 stratosfäriska ballonger och lika många sondraketer. Ombord på dessa har ett stort antal avancerade forskningsexperiment utförts i tyngdlöshet, och atmosfärisk forskning genomförts som samlat in stora mängder information om klimatets utveckling över tid.

– Vår uppgift på Swedish Space Corporation, SSC, är att erbjuda de tjänster med tillhörande infrastruktur som krävs för denna forskning. Det innebär att vi bygger sondraketer, planerar experimenten tillsammans med forskarna, skjuter upp raketerna och ballongerna och mycket annat.

Ett exempel på en sondraket som nyligen skickades iväg är MAXUS 9, som är Europas största sondraket hittills. Ombord bar den med sig fem experimentmoduler innehållandes experiment inom materialteknik, biologi, förbränningsteknik för nya energisystem och även ett teknikexperiment som går ut på att testa utfällning och flygning av en liten fallskärm i överljudshastighet. Resultaten av det sistnämnda experimentet kommer kunna användas för att ta fram fallskärmssystem för exempelvis rymdfarkoster som ska landa på andra planeter.

Ger möjligheter för forskare att fokusera på högklassig forskning

– Vi inom Science Services ger möjligheter för forskare att fokusera på högklassig forskning, som kan få ta lite tid att planera och utföra, då vi inom vårat publika uppdrag inte är rent kommersiellt affärsdrivna, berättar Philip Påhlsson.

Det han avser är att SSC sedan 2014 har två ägaruppdrag, ett publikt uppdrag för att främja forskning och ett kommersiellt affärsuppdrag. En stor del av basverksamheten finansieras via EASP-avtalet som ingåtts mellan Norge, Sverige, Tyskland, Frankrike och Schweiz. Varje land betalar varje år en avgift och deras forskare får därmed tillgång till en viss andel av resurserna på Esrange.

– De får förtur vissa veckor varje år och deras studenter kan delta i utbildningsprogram som använder basen för att skjuta upp experiment och studentraketer.

 
Austronaut. Foto: Unsplash
”Vår uppgift på Swedish Space Corporation, SSC, är att erbjuda de tjänster med tillhörande infrastruktur som krävs för denna forskning.” Foto: Unsplash

Rymden bidrar till en hållbar utveckling

Förutom all forskning inom bioteknik, materialteknik och andra tekniska områden så är bidragen från rymdtekniken i dag även viktiga för en hållbar samhällsutveckling. I takt med att fler och bättre satelliter skapar nya data, samtidigt som förmågan att analysera information förbättras, kan rymden på ett avgörande sätt bidra till en bättre bild av hur jorden mår. Den nya informationen gör det möjligt att ta fram betydligt säkrare prognoser som behövs för att kunna ta kloka och hållbara beslut.  

Exemplen är många och täcker allt från regnskogar till översvämningar, torrperioder, polernas isbeläggning, luftföroreningar liksom biologisk mångfald och samhällsplanering. Genom tidig upptäckt kan man sätta in åtgärder för att minimera konsekvenser av negativ utveckling, men även för att vända den.  

Vi satsar kraftfullt mot framtiden – en stor möjlighet för Sverige att positionera sig

– Det händer verkligen mycket inom rymdområdet idag med stor betydelse för utvecklingen framöver, och med våra förmågor på Esrange och i övrigt här i Kiruna satsar vi kraftfullt mot framtiden och ser en stor möjlighet för Sverige att positionera sig i det nya rymdlandskapet.

 
Natt och stjärnklar himmel. Foto: Unsplash
Det händer mycket inom rymdområdet idag med stor betydelse för utvecklingen framöver – både inom infrastruktur och hållbarhet. Foto: Unsplash

SmallSat Express

Ett exempel på nya satsningar är de nya småsatelliterna som nu utvecklas på bred front till låga kostnader. De allra minsta kallas Cubesats och ett antal kommersiella aktörer som Google, Microsoft och andra planerar att skicka upp stora antal av dessa småsatelliter och låta dem cirkulera i formationer runt jorden. Därigenom kan de dels erbjuda uppkoppling mot internet över hela jordklotet och göra en kostnadsintensiv vidareutbyggnad av landbaserade master onödiga, och dels kan de ge information i realtid om händelser över jorden, som att upptäcka illegal skövling av regnskogar.

Ärendet ligger för avgörande hos regeringen just nu.

– Och här på Esrange kommer vi förhoppningsvis snart att kunna etablera förmåga att sända upp satelliterna i omloppsbana runt jorden. Ärendet ligger för avgörande hos regeringen just nu. Det skulle bli en viktig verksamhet där vi har stora chanser att bli en effektiv aktör, tack vare vår placering här uppe, i kombination med vår långa erfarenhet av uppskjutning av sondraketer som i mycket påminner om eventuell uppskjutning av småsatelliter.

Philip Påhlsson leder den praktiska etableringen av SmallSat Express, projektet som SSC driver med målet att inom en snar framtid bli en av ett fåtal uppskjutningsbaser för små satelliter i världen.

– Och eftersom vi redan har världens största civila mottagarnätverk för kommunikation från satelliter som ligger ute i omloppsbana runt jorden idag, så skulle vi med uppskjutningsresurser för små satelliter sammantaget bli en unik aktör inom rymdbranschen, avslutar han.

Nästa artikel