Home » Rymdteknik » Rymden hjälper oss att nå klimatmålen
Rymdteknik

Rymden hjälper oss att nå klimatmålen

Foto: Unsplash

Rymden är en viktig del av lösningen på klimatproblematiken. Både rent tekniskt för mätningar, men även som ett strategiskt verktyg för fred och frihet och ett hållbart samhälle.

Från rymden kan vi mäta vad som händer i atmosfären och på jorden just nu, men även se de långa naturliga variationer som under vissa perioder har gett Norden istider och under andra vinodlingar. Det gäller att se och förstå både det omedelbara och långa perspektivet för att kunna dra riktiga slutsatser av förändringarna.

– Det viktigaste är att förstå att allting hänger ihop. Man har kunnat påvisa kopplingen mellan  nattlysande moln högt upp i atmosfären på ett ställe på jorden och  påverkan på växtlighet och djurlivet på ett annat ställe, berättar Anna Rathsman, teknisk chef på Swedish Space Corporation (SSC).

Få fram klimatmodeller som hjälper oss att förstå hur varm jorden riskerar att bli

Hon berättar att vattenånga är en betydelsefull växthusgas som man hittills inte fokuserat lika mycket på som på koldioxiden. Forskarna har sett att mängden moln högt uppe i atmosfären ökat och man undersöker huruvida molnen har en värmande eller avkylande effekt.

– Endast genom kontinuerliga mätningar i atmosfären, främst  med hjälp av satelliter, kan man få fram klimatmodeller som hjälper oss att förstå hur varm jorden riskerar att bli, förklarar Anna Rathsman..

Genom att följa gradvisa förändringar på jorden, exempelvis när det gäller grödor eller torka, kan vi förstå vad som är på gång att hända och i vissa fall kunna agera proaktivt.

Sverige och SSC har en ledande roll i många rymdaktiviteter idag, inte minst genom tillgången till Esrange i Kiruna. I 15 år har den svenska satelliten Odin samlat data om jorden, ett projekt som överträffat alla förväntningar. Förutom satelliter använder även SSC stora ballonger som skickas upp till en höjd på 4 mil i stratosfären och som kan bära flera ton avancerad mätutrustning i kortare eller längre flygningar, ibland runt hela polcirkeln.

Rymden, klimatet och hållbar samhällsutveckling

Vid en första tanke kan det kännas främmande att en hållbar samhällsutveckling har bäring på rymden och på klimatfrågan. Men för människor som måste fylla grundläggande behov av mat, vatten, arbete och frihet kommer långsiktiga problem som klimatet i andra hand. För att klimatproblemen ska kunna lösas är det därför viktigt att alla jordens människor får långsiktigt hållbara goda livsvillkor .  

– Rymden blir här ett viktigt strategiskt verktyg, för fattigdomsbekämpning, demokratiarbete och för fred, konstaterar Stefan Gustafsson, strategichef på SSC.

Skälet till rymdens ökande betydelse är bland annat den snabba digitaliseringen och att allt fler samhällsfunktioner är beroende av infrastruktur som finns i rymden. Tillgång till uppkoppling mot internet har blivit nästan lika viktig som transporter och elektricitet. Det finns redan nu en helt ny typ av små billiga satelliter. Genom att utnyttja grupper av småsatelliter i rymden blir tillgången till information betydligt bättre över hela jorden, även i områden som idag inte är uppkopplade.

– Detta är dock inte helt oproblematiskt. Eftersom rymden idag är nationsfri och gränslös, skulle det kunna missbrukas. Det är därför mycket viktigt att vi ser till att alla har tillgång till rymden även framöver, och därmed till alla möjligheter som rymden ger oss, säger Liisa Kiviloog, hållbarhetschef på SSC.

En oerhört snabba teknikutvecklingen ger oss fantastiska möjligheter men även risker

Hon betonar att en förutsättning är att det finns internationella ramverk och bestämmelser som garanterar att rymden utnyttjas på ett sätt som är gynnsamt för klimatet, ekonomin och demokratisk utveckling . Efterlevnaden av reglerna måste också säkerställas.

Att rymden, med den snabba utveckling som nu sker, kommer att innebära helt nya och fantastiska möjligheter i framtiden är helt klart, liksom att Sverige kan spela en viktig roll. 

– Sammantaget kan man konstatera att den oerhört snabba teknikutvecklingen ger oss fantastiska möjligheter men även risker som vi måste hantera. Utveckling går inte att bromsa, men den går definitivt att påverka i positiv riktning. Och det gör SSC genom att vara med i utvecklingen så att rymden kan utnyttjas för att skapa en hållbar framtid för jordens och mänsklighetens bästa, avslutar Stefan Gustafsson.


Nästa artikel