Skip to main content
Home » Rymdteknik » SSC håller kontakten med satelliterna
Rymdteknik

SSC håller kontakten med satelliterna

Tack vare vårt läge högt upp i norr har Sverige en framträdande roll i den globala rymdverksamheten. Swedish Space Corporation (SSC) är bland annat navet i ett av världens största globala civila nätverk för kommunikation med satelliter.

– Det är rätt fantastiskt att lilla Sverige spelar en avgörande roll för de stora rymdnationerna och rymdbolagen och hjälper dem att hålla kontakten med sina satelliter, konstaterar Leif Österbo, chef för division Satellite Management Systems inom SSC.

”Det moderna samhället är mycket beroende av satelliter”

Det moderna samhället är mycket beroende av satelliter med olika funktioner som kretsar i omloppsbanor runt jorden. Det är flera tusen satelliter, vissa är till hjälp när människan vill studera rymden och jorden och andra satelliter har vi nytta av i vårt dagliga liv. Det finns forskningssatelliter, navigationssatelliter, telekommunikationssatelliter, tv-satelliter, miljösatelliter, vädersatelliter och många andra sorters satelliter.

Den samhällsnytta informationen från satelliterna bidrar till är av stor betydelse. Och när förmågan att analysera information förbättras alltmer så kan den data som plockas ner från satelliterna användas till nya viktiga analyser som exempelvis ger en bättre bild av hur jorden mår. Den nya informationen gör det möjligt att ta fram betydligt säkrare prognoser som behövs för att kunna ta kloka och hållbara beslut.  

– Sedan finns även många nyttiga kommersiella applikationer från satellitdata, som kartorna i Google-maps och GPS-navigation.

En viktig kommunikationslänk till satelliterna

Men för att vi ska kunna ha någon nytta av satelliterna så måste kommunikationen mellan jorden och satelliterna fungera. En av de viktigare funktionerna för att det civila samhällets rymdbaserade funktioner ska fungera är SSC’s markstationstjänster som utgör en kommunikationslänk mellan satelliterna i rymden och funktionerna på jorden. Via dessa markstationer kan man skicka ut kommandon som styr satelliterna och det jobb de utför, samt ta emot data från satelliterna och skicka den vidare. SSC har även till uppgift att hålla koll på satelliterna och se till att de fungerar som de ska.

– Vi har ett globalt nätverk av markstationer som är strategiskt utplacerade så att någon av dem ständigt kan nås från satelliter i omloppsbana, berättar Leif Österbo.

”Tillsammans utgör de en bra kombination”

Markstationsnätverkets huvudbas är Esrange som ligger lite utanför Kiruna. Tack vare läget ovanför polcirkeln och långt ifrån all bebyggelse så blir mottagningen av signaler från satelliter väldigt bra. SSC har även baser i i Inuvik i Kanada, också ovanför polcirkeln, liksom på ett stort antal platser över jorden såsom två stationer i Chile och Australien, liksom i Alaska och på Hawaii. Tillsammans utgör de en bra kombination då satelliter nästan alltid kan få kontakt med någon av dem.

Samarbetet i rymden saknar nationsgränser

Då rymden inte ägs av någon nation så blir nationella intressen inte lika påtagliga där.

”Det nationella intresset inte gå för långt, för då hindrar det en gemensam utveckling”

– Och samförståndet är betydligt större mellan olika länder vad gäller verksamhet i rymden. För även om rymdindustrin är en nationell stolthet för många så kan det nationella intresset inte gå för långt, för då hindrar det en gemensam utveckling till gagn för människan och en hållbar utveckling av vår värld.

Rymdsamarbete innebär många gånger att länder som inte annars kommunicerar med varandra gör det i de sammanhangen.

– Och som den centrala aktör SSC är så märker vi hur vi bidrar till att binda ihop länder och blir en naturlig kommunikationsplattsform. Nyligen har vi exempelvis haft ett kundevent uppe på Esrange dit det kom ca 70 personer från hela världen för gemensamma diskussioner kring utveckling och en långsiktigt hållbar växande verksamhet i rymden.

Space 4.0 – New Space

Verksamheten i rymden har på senare tid utvecklats i mycket snabb takt baserat på ny teknik. Ett exempel är möjligheten att använda små och billiga satelliter. De allra minsta kallas Cubesats och ett antal kommersiella aktörer världen över, inte sällan med de stora entreprenörerna i bakgrunden, planerar att skicka upp stora antal av dessa småsatelliter och låta dem cirkulera i formationer runt jorden. Konstellationerna ska ge information om jorden och aktiviteterna där, men även ge internet till de delar av världen som ännu inte är uppkopplade.

Vissa kallar den nya utvecklingen New Space och andra Space 4.0. Men båda avser den utveckling som gör att rymden, från att tidigare ha styrts av ett fåtal regeringar i några stora rymdnationer, nu kommit in i ett skede där det finns ett ökat antal olika rymdaktörer runt om i världen, alltifrån privata företag till akademi, industri och medborgare.

Den utvecklingen ställer också nya krav på aktörer som SSC.

”En utmärkt lösning för konstellationer av små satelliter.”

– För att möta det ökande behovet av flexibla tjänster har vi tagit fram kostnadseffektiva alternativ med hjälp av smidiga antenner placerade på samma platser som nuvarande markstationer inom vårt globala nätverk av markstationer. Den nya tjänsten, SSC Infinity, är en utmärkt lösning för konstellationer av små satelliter.

Den svenska regeringen utreder också för närvarande möjligheterna att bygga ut uppskjutningsramperna vid Esrange för att sända upp små satelliter, något som skulle få stor betydelse för rymdverksamheten kring Esrange och Kiruna.

– Om det blir av så kommer vi kunna erbjuda ett ännu bredare spektrum av tjänster, alltifrån uppskjutningar av satelliter och se till att de kommer in i rätt omloppsbana till att upprätthålla kommunikationen med dem, avslutar Leif Österbo.

Next article