Skip to main content
Home » Rymdteknik » Rymdteknik en styrkegren för norra Norrland
Rymdteknik

Rymdteknik en styrkegren för norra Norrland

Esrange är den civila världens centrum för kommunikation med de satelliter, en stolthet för rymdforskningen i Sverige. Foto: Thilo Krantz, DLR

Rymdteknik ger stora framtidsmöjligheter för regionen runt Kiruna och Luleå.

Starkt samarbete mellan aktörer på framkant i utvecklingen och ett unikt landområde som lämpar sig mycket bra för rymdverksamhet ger unika förutsättningar. Landområdet utnyttjas även av samerna för renskötsel. Tack vare många gemensamma intressen har samarbetet mellan verksamheterna vuxit sig allt starkare.

För rymdverksamheten är det främst att området ligger ovanför polcirkeln och långt ifrån all bebyggelse som gör det unikt. Det innebär bland annat att mottagningen av signaler från satelliter blir väldigt bra, vilket är mycket betydelsefullt då Esrange är den civila världens centrum för kommunikation med de satelliter som ligger i omloppsbana runt jorden över polerna.

En tät dialog med samebyarna

Att det är obefolkat runt omkring underlättar även ballonguppskjutningar och raketuppskjutningar då de inte stör, och dessutom kan de landa där det passar.

– Att området är obebott är något som även våra fyra samebyar som verkar i området uppskattar för sin renskötsel. Därför har vi under de femtio år som SSC och Esrange funnits här haft ett mycket gott samarbete med rennäringen, och gemensamt motat försök till exploatering av området för mer kommersiella verksamheter och bebyggelse, berättar Lennart Poromaa, chef för Esrange.

”Ett av de hot vi hittills motat är att det finns intresse för gruvdrift inom området”

De har en tät dialog med samebyarna och stämmer av inför uppskjutningar så att rennäringen kan planera inför det, och även i efterhand avseende städning efter att en raket eller ballong landat.

– Ett av de hot vi hittills motat är att det finns intresse för gruvdrift inom området, och det skulle vara förödande för både vår verksamhet och för rennäringen. Och när nu rymdverksamheten intensifieras betydligt som en följd av den utvecklade rymdtekniken så vore det synd om Esrange tappade sitt försprång gentemot konkurrenter runt om i världen.

Renskötarna besitter även mycket specifik kompetens om området som SSC uppskattar, och därför bjuder de in dem att ingå i olika projekt när behov finns för detta.

– De kan ju området bättre än andra, så de deltar ibland i våra aktiviteter i vårt nedslagsområde då vi behöver extra kompetent personal som kan röra sig ute i markerna.

Bidrar till att regionen blomstrar

Det är inte många som känner till vilken rymdnod som finns kring Kiruna i norra Sverige. Förutom Esrange med alla sina aktiviteter finns Institutet för rymdfysik, IRF, Institutionen för system- och rymdteknik vid Luleå tekniska universitet och flera andra organisationer med koppling till rymdverksamhet.

– Det är väldigt betydelsefullt för en liten ort som Kiruna att ha en så avancerad verksamhet i regionen. Och den omfattande utbildningsverksamheten inom rymdteknik som sker både i Kiruna och Luleå lockar många studenter och forskare hit, vilket betyder mycket även för det regionala näringslivet, konstaterar Lennart Poromaa.

Den största delen av utbildningsverksamheten utgår från Institutionen för system- och rymdteknik vid Luleå tekniska universitet.

– Vi har Sveriges enda civilingenjörsutbildning i rymdteknik här och den har funnits i över 20 år, så vi har byggt upp mycket kompetens inom området, förklarar professor Jonas Ekman, prefekt för institutionen för system- och rymdteknik.

”De tar in ca 60 studenter varje år till civilingenjörsprogrammet”

De tar in ca 60 studenter varje år till civilingenjörsprogrammet och under utbildningen har de nära samarbete med Esrange som både håller i kurser och erbjuder möjligheter att delta i projekt på Esrange under utbildningstiden.

– Exempelvis finns studentprogrammen REXUS och BEXUS, som Rymdstyrelsen driver tillsammans med ESA och den tyska rymdorganisationen DLR. Universitetsstudenter från hela Europa får i dem möjlighet att designa och bygga egna experiment som sedan skickas upp med ballonger och sondraketer från Esrange, vilket är otroligt uppskattat av studenterna.

Dessutom finns en tvåårig masterutbildning, International Space Master, som finansieras av Europeiska kommissionen. Den har funnits i femton år och tar in ca 60 studenter varje år.

SSC Gondola. Foto: SSC
Foto: SSC

1000 internationella studenter

– Till den finns även möjlighet att söka stipendier vilket möjliggör för studenter i hela världen att gå den. Syftet är att främja mobiliteten inom den globala rymdverksamheten. Hittills har ca 1000 internationella studenter studerat i Kiruna, vilket också är mycket positivt för regionen, konstaterar Jonas Ekman.

I regionen finns även andra kompetenser som stärker rymdverksamhetens utveckling.

– Det finns många specifika kompetenser här, exempelvis har Facebook byggt sitt första datacenter i Luleå och med all den enorma datamängd vi samlar in från satelliterna och behöver bearbeta så är LTU en mycket intressant samarbetspartner, förklarar Lennart Poromaa.

”Ett av flera intressanta utvecklingsområden för regionen”

Och just bearbetning av den stora datamängden ser han som ett av flera intressanta utvecklingsområden för regionen, att hitta nya sätt att jobba med de stora datamängderna och utveckla helt nya tjänster som baserar sig på information från de rymdbaserade system som är under utveckling.

Samarbetet skapar mervärden

Även inom forskningen finns många samarbetsytor mellan Esrange och universitetet. Forskningen sker främst inom två områden, rymdteknik och atmosfärsvetenskap, och inom båda områden finns gemensamma intressen.

– Vi har bland annat doktorander som forskar kring autonoma ballongsystem, ett område som vuxit fram i nära samarbete med Esrange de senaste fem åren. Sedan har vi även ett spännande projekt tillsammans med ESA med målet att placera ett instrument på Mars för att mäta vattenmängden i dess atmosfär. Och i alla dessa projekt har vi stor nytta av närheten till Esrange.

Dessutom är kommunerna i regionen med och stöttar, vilket skapar ett mycket dynamiskt ekosystem kring rymdverksamheten.

”En mycket spännande och konkurrenskraftig framtidsbransch.”

Och både Jonas Ekman och Lennart Poromaa konstaterar att när utvecklingen nu är på väg in i en ny rymdålder där rymdtekniken görs tillgänglig för allmänheten genom bland annat alla de möjligheter som de små satelliterna skapar, så ger det stora framtidsmöjligheter för regionen runt Kiruna och Luleå.

– Vi är inte längre bara en observationsverksamhet utan nu finns även ett kommersiellt driv som verkligen gör rymdverksamheten här uppe till en mycket spännande och konkurrenskraftig framtidsbransch.

Next article