Home » Innovation » Klichébilden av stora globala företag
Innovation

Klichébilden av stora globala företag

Erik Ronne
Erik Ronne
Erik Ronne, Vice President Innovation RISE Research Institutes of Sweden. Foto: RISE

Det finns en klichébild av att stora globala företag äter våra  kreativa startups till frukost. Näringskedjan är dock på väg att vända.

Kaninerna har börjat jaga vargarna, och exemplen är många på hur startups ritat om spelplanen helt. Det mest framgångsrika innovationsekosystemet är dock det i vilket kaninerna och vargarna samarbetar.

Betydelsen av nytänkande startups kan inte underskattas. I regel är det dock deras uppskalning, med nya arbetstillfällen och exportinkomster som lyfts fram, men jag skulle vilja påstå att ett än större värde för samhället ligger i ett katalyserande samarbete mellan dem och traditionell, etablerad industri.

I symbios kan det lilla företaget driva en radikal utveckling.

De unga, innovativa företagen är drivande i digitalisering, nya affärsmodeller och disruptiva teknologier. I symbios kan det lilla företaget driva en radikal utveckling i den etablerade basindustrin – ryggraden i vår välfärd – och hjälpa den att behålla sin globala konkurrenskraft. Från startupbolagets perspektiv är nyttan av samarbetet än tydligare, och ofta av livsavgörande betydelse. Framförallt erbjuder storföretaget försäljningsmöjligheter och access till marknaden, men även teknisk infrastruktur och mentorskap inom affärskultur och ledarskap.

Symbios mellan stora och små

En symbios mellan stora och små gynnar båda parter, och det är föga kontroversiellt att lyfta fram. Alla håller med. Allt fler storföretag arbetar aktivt med detta, och så även innovationsstödjande aktörer såsom RISE, inkubatorer och science parks samt innovationsmyndigheten Vinnova. Ändå vet alla som försökt hur svårt och mödosamt det kan vara. Anledningarna är många och varierande, och låter sig inte lösas med något enkelt damokleshugg. Det finns dock ett antal generiska problem som jag skulle vilja lyfta fram och reflektera kring.

Det finns i stora företag en djupt rotad konfidentialitetskultur parad med skräcken för att göra fel. Man vågar inte vara öppen med behov och utmaningar inom den egna forskningsfronten, och hur man ser på framtiden. Hur ska de små företagen då kunna veta hur de ska kunna bidra? I relationsbyggande måste man våga visa sina kort och vara tydlig med vad man vill ha ut av relationen.

Stora företag och startups lever också tidsmässigt i helt olika universa.

Stora företag och startups lever också tidsmässigt i helt olika universa. Från ett första möte kan det ta månader eller år för det stora företaget att komma till skott efter due dilligence, IPR-analyser, marknadsvärderingar och avtalförhandlingar med mer, med ansvar som ska skyfflas mellan olika avdelningar. Under tiden hinner startupbolaget, som skriker efter samarbete och intäkter här och nu, pivotera till något helt annat, självdö eller hitta någon annan samarbetspartner. En viktig lärdom är att snabbhet och flexibilitet måste vara i fokus.

Nyttan av empati

Något annat jag skulle vilja lyfta fram är nyttan av empati, i ordets egentliga bemärkelse: att kunna leva sig in i motpartens perspektiv. För att ett samarbete ska bli framgångsrikt måste båda parter ha en kristallklar bild av vad den andra parten tjänar på samarbetet, och ett stort ansvar ligger här på det stora företaget som i regel driver själva affären. Empati ska inte här sammanbladas med sympati. Vad Bamse än säger så måste man inte vara snäll bara för att man är stark. Som stort företag ska man naturligtvis bara sätta vinsten och de egna aktieägarna i centrum, men om lösningen ligger i ett samarbete gör man just detta genom att måna om att samarbetet är till nytta för båda parter.  

Ett handslag duger för ett första samtal, svensk industri har korta beslutsvägar…

Avslutningsvis vill jag dock framhålla att jag hyser viss tillförsikt. Det svenska innovationsekosystemet sammantaget har många av de kompontenter på plats som kommer krävas för att Sverige även i framtiden ska kunna vara ett ledande land inom innovation. Framförallt har vi råmaterialet: en vital basindustri och ett fantastiskt flöde av nya innovativa startups. Därtill har vi en tillits- och samarbetskultur som saknas i många andra länder. Ett handslag duger för ett första samtal, svensk industri har korta beslutsvägar och det finns en yrvaken förståelse för betydelsen av empati och öppenhet. Tillsammans kommer svenska vargar och kaniner bygga en ny värld.  

Nästa artikel