Home » Innovation » Det lokala lantbruket ger kraft åt bioekonomin
Innovation

Det lokala lantbruket ger kraft åt bioekonomin

Helena Johansson, ordförande LRF, menar att förstärkt samverkan och utveckling av det lokala lantbruket ger bioekonomin störst chans att växa. 

– Vi lever redan idag till stor del i en biobaserad ekonomi; allt som det gröna näringslivet producerar – genom jord- och skogsbruk och trädgårdsnäring – är ju i grunden biobaserat. Ska vi ta kliven vidare mot utmaningen om 100 % fossilfrihet och ställa om till en ännu mer biobaserad ekonomi måste naturkapitalet, i form av jord, skog och vatten, användas både mer och klokare.

Det säger Helena Jonsson, ordförande för LRF och betonar lantbrukets roll för en biobaserad utveckling.

– Brukandet av jord, skog och vatten är själva motorn i den biobaserade ekonomin. För att få fram biomassa behövs det företagare på landsbygden som hållbart brukar naturresurserna och ökar produktionen av förnybar energi och råvara.

Nationell agenda

För att öka andelen biobaserat krävs nya samarbeten, effektiva värdekedjor och ett kretsloppstänk. Det krävs också en nationell agenda och stabila politiska spelregler som tar hänsyn till både små och stora marknadsaktörer. Och det krävs innovation och teknikutveckling för att skapa nya affärsmöjligheter inom det gröna näringslivet.

Bara en bråkdel av resurserna i Sverige används!

Helena Jonsson upplever att utvecklingen mot ett fossilfritt samhälle går snabbare på lokal och regional nivå än vad det gör på det nationella planet. Många bönder är så kallade energiprosumenter, det vill säga producerande konsumenter som är på väg att blir fossilfria själva, och som erbjuder energilösningar på en lokal marknad.

Genom den höga kompetens och innovationskraft som finns bland svenska jord- och skogsbrukare kan Sverige sätta full fart framåt för att bidra till en hållbar utveckling, en ökad tillväxt och fler jobb i hela landet. Bara en bråkdel av resurserna i Sverige används! Vi har ett överskott av jordbruksmark och gott om färskt vatten. Och vi har stora arealer skog som redan idag används hållbart inom olika former av industriprocesser och för energi, avslutar Helena Jonsson.

Nästa artikel