Home » Innovation » Svensk industri på digitaliserade marknadsplatser
Innovation

Svensk industri på digitaliserade marknadsplatser

Foto: Unsplash

Amazon är ett av USA:s mest framgångsrika företag och webplattformen bygger nu enorma serverhallar i Sverige.

Den kinesiska marknadsplattformen Alibaba har redan 450 miljoner användare, men utökar nu sitt tjänsteutbud ytterligare för att företag skall kunna samarbeta elektroniskt med andra företag.

Det räcker inte längre med en bra produkt och god marknadsföring när svensk industri vill komma ut på den globala marknaden. Även små industriföretag behöver delta. Uppkoppling och kunskap om de nya plattformarna är en förutsättning för att synas och lyckas. Kan fler svenska företags produkter kopplas till tjänsteplattformar och kanske mångdubbla antalet möjliga kunder?

Sverige ligger i Europas toppskikt när det gäller innovationsförmåga och digitalisering.

Sverige ligger fortfarande i Europas toppskikt när det gäller innovationsförmåga och digitalisering. Men konkurrensen ökar när i stort sett alla större industriländer satt igång kraftfulla initiativ för att koppla upp företag och medborgare. Den svenska regeringens satsning på nyindustrialisering, testbäddar och uppkoppling ligger rätt i tiden. Samverkansprogrammet ”Uppkopplad industri och nya material” kommer att bli väldigt viktigt för svensk industris konkurrenskraft.

Strategiska innovationsprogram

Vinnova och de strategiska innovationsprogrammen Produktion2030 och PiiA håller redan på att realisera samverkansprogrammets uppdrag. Det har skapats ett antal avancerade testbäddar för att utveckla digitalisering av tillverknings- och processindustrin. Vinnova har också pilotprojekt inom digitalisering där man till exempel testar 5G-kommunikation i tillverkningsindustri och gruvor. Andra Vinnovasatsningar riktas mot digitaliserings­standarder, cybersäkerhet och den digitala infrastruktur som kommer att behövas.

Uppkopplingen av vår industri måste gå snabbt.

Uppkopplingen av vår industri måste gå snabbt. De nya digitala plattformarna och den omfattande infrastruktur som kommer att krävas under 2000-talet motsvarar de stora byggnationerna av svenska järnvägar under 1800-talet. Järnmalmstransporterna från Norrland till Europa skapade en gång förutsättning för Sverige som industriland. De nya digitala stambanorna ger svenska företag fantastiska möjligheter att synas och konkurrera på den nya digitala marknaden.

Nästa artikel