Home » Life Science » Uppsala – en testbädd för life science
Life Science

Uppsala – en testbädd för life science

Uppsala förknippas helt riktigt med framstående internationell läkemedelsindustri. Och det är en bransch som expanderar. Flera bolag har aviserat stora satsningar och utbyggnader under de kommande åren, bland annat GE Healthcare som satsar stort och bygger ut sin anläggning i Uppsala.

GE är också motorn i den testbädd för innovativ produktion av biologiska läkemedel som regeringen initierat om inom ramen för samverkansprogrammet för life science. Biologiska läkemedel står också på agendan för initiativ som nystartade Wallenberg Centre for Protein Research, WCPR, där Uppsala universitet är ett av tre lärosäten som utifrån basal proteinforskning ska utveckla framtida målstyrda bioläkemedel.

Tradition och nytänkande

En av Uppsalas styrkor är att kombinera tradition och nytänkande. Att vi kan använda vår kunskap från Pharmaciatiden till ny avancerad och högteknologisk produktion av läkemedel och medicinteknik. En annan styrka är innovationsstödssystemet.

Aktörer som kan agera snabbt och gemensamt

Vi har två universitet med innovationskontor och holdingbolag. Vi har världens tionde bästa företagsinkubator UIC, och branschspecifikt stöd som Uppsala BIO. Aktörer som kan agera snabbt och gemensamt. Stockholm-Uppsalas life science region erbjuder också goda möjligheter till kliniska prövningar och tillgång till biobanker och patentdatabaser. Det finns en bra infrastruktur för de läkemedels- och bioteknikbolag som redan finns här eller vill etablera sig i Uppsala.

Mer än läkemedel

Men life science är idag så mycket mer än läkemedel och medicinteknik. Life science-branschen består av många olika typer av företag som vill utveckla nya medicinska innovationer eller tjänster för att förbättra människors hälsa. Vi ser till exempel allt fler företag som verkar i gränslandet mellan it och life science. Och framtagandet av produkter inom digital hälsa blir en allt viktigare del men ställer också nya krav på innovationssystemet. Ett är att nya bolag måste kunna komma in i sjukvården och kunna testa nya produkter tillsammans med verksamheten.

Ambitionerna är höga, vi vill inkludera alla delar av vården

Uppsala kommun och Innovation Akademiska, Akademiska sjukhusets testbädd, arbetar därför gemensamt med att öppna upp landstingets och kommunens verksamhet så att aktörer inom hälso- och sjukvård eller äldreomsorg kan testa nya idéer i praktisk verklighet redan under utvecklingsfasen.

Gemensamt bygger vi ett kompetenscentrum där företag, sjukhus och kommunen tillsammans ska testa innovationer som utvecklar verksamheten – förändrar arbetssätt och höjer kvaliteten. Vi ser också över upphandlingsrutiner och tar fram nya ersättningsmodeller. Ambitionerna är höga, vi vill inkludera alla delar av vården, inklusive patienter och anhöriga, i innovationsarbetet.

Bara så kan vi fortsätta att utveckla svensk life science och konkurrera med andra länder, utgöra ett attraktivt alternativ för etablering eller för att testa sin verksamhet i.

Nästa artikel