Skip to main content
Home » Life Science » Viktigt kontor som vässar Sveriges life science
Life Science

Viktigt kontor som vässar Sveriges life science

Jenni Nordborg
Jenni Nordborg
Jenni Nordborg, Direktör och avdelningschef Hälsa på Vinnova, Samordnare och chef för Life science-kontoret, Regeringskansliet. Foto: Vinnova

Det är lätt att vilja alldeles för mycket i det här jobbet. Inte konstigt kanske, för jag tror verkligen att Sverige har en jättechans att bli en life science-nation dit både talanger och kapital söker sig.

Där innovativa behandlingar når patienter snabbt, där patienter blir samskapare för lösningar på våra stora hälsoutmaningar. Jag känner mig mycket priviligierad som får möjlighet att bidra till att ytterligare stärka Sveriges position. Som ansvarig för den nyetablerade samordningsfunktionen på Regeringskansliet blir min uppgift att bygga ihop de olika satsningar som görs till en helhet.

Främja kunskapsutveckling

Målsättningen för kontoret är att främja kunskapsutveckling, innovation och kvalitet i hälso- och sjukvården, omsorgen och vid universitet och högskolor. Kontoret ska även bidra till att förbättra förutsättningarna för life science-företag att etableras och verka i Sverige.

”Vårdprocesser behöver omfatta även forskning och innovation”

Överst på agendan står att ta fram en nationell life science-strategi, något som många länge efterfrågat. Strategiarbetet ska ta ett långsiktigt helhetsgrepp, och det finns behov av policyutveckling. Vårdprocesser behöver utvecklas till att i större utsträckning omfatta även forskning och innovation, och att skapa en miljö som är välkomnande för kliniska studier.

Ge goda synergieffekter

Det sätter fokus på behov av ett integrerat system för hälsodata, där nyttjande av kvalitetsregister och nationella biobanker är viktigt. Vi behöver öka takten i digitaliseringen och satsa på testbäddar som gör Sverige attraktivt för investeringar i produktion av läkemedel och medicinteknik.

”Att vara en gränsgångare tror jag kan ge goda synergieffekter.”

Min nya roll som ansvarig för samordningskontoret för life science har jag på deltid samtidigt som jag fortsätter att vara direktör för avdelningen Hälsa på innovationsmyndigheten Vinnova. Det gör att jag har ett ben i den operativa verksamheten som stödjer innovation och samverkan, och det andra på kontoret där jag ska skapa en helhet av alla de satsningar som görs nationellt. Att vara en gränsgångare tror jag kan ge goda synergieffekter.

Samordning kommer vara den röda tråden för det nya kontorets arbete. För det bubblar ute i landet av en massa spännande initiativ, men de sker ofta isolerat från varandra och skulle få betydligt större effekt om de samordnades i högre grad.

Ett viktigt exempel på samordning är Kliniska Studier Sverige och landstingens arbete med programområden.

Nya och innovativa metoder

Andra spännande initiativ sker genom det nationella projektet Innovationsmotorer som finansieras genom Medtech4Health, ett strategiskt innovationsprogram. De deltagande landstingen kommer att driva ett antal verksamhetsnära delprojekt som främst handlar om nya och innovativa metoder, arbetssätt och processer. Först ut är Västerbotten som etablerar innovationskliniker och Östergötland som arbetar med digitala lösningar.

”Skapar en inre förändringskraft inom landstingen”

Det jag verkligen gillar med innovationsmotorerna är att det visar vilken kraft och vilja som finns ute i landstingen till förändring och förbättring. Och genom att stötta de landsting som vill gå före så skapar vi en inre förändringskraft inom landstingen själva.

En stark drivkraft

Ett annat exempel är den kommande testbädden för biologiska läkemedel i Uppsala, Testa Center. Den visar på den starka drivkraften och vinsten med att samverka mellan globala företag och nya, mindre och innovativa företag, olika delar inom akademin och vården.

”Spännande initiativ byggs samman till en helhet”

Genom alla goda exempel jag ser runt om i landet kan jag konstatera att framtiden redan delvis är här. Life science-kontorets uppdrag blir att bidra till att dessa öar av spännande initiativ byggs samman till en helhet som ger en konkurrenskraftig, innovativ och framgångsrik life science-sektor i Sverige.

Next article