Home » Forskning » Små molekyler ger stora framsteg mot cancer
Forskning

Små molekyler ger stora framsteg mot cancer

Från cellgifter till målsökande behandling; utvecklingen inom cancerforskningen har gått mot läkemedel som gör att allvarliga cancersjukdomar blir kroniska och fullt möjliga att leva med.

– Att kunna leva med sin cancer är ett fullt realistiskt mål. Överlevnadskurvorna har redan förskjutits och fler cancerpatienter kan fortsätta leva med cancer under långtidskontroll , säger Anders Österborg, professor och överläkare vid Hematologiskt Centrum vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna.

Han menar att utvecklingen inom cancerterapi historiskt sett gått i tre vågor.

– De första cellgifterna som började användas för behandling av leukemi under mitten av förra seklet blev startskottet för att överhuvudtaget kunna systematiskt behandla maligna sjukdomar. Det stora genombrottet kom när olika cytostatika började kombineras, vilket gjorde att allt fler cancertyper gick att bota.

Har också betytt mycket för bland annat bröstcancer

Så småningom kom man inte så mycket längre. Nya cellgifter och kombinationer gav inte lika dramatiskt genombrott som de första och chanserna att kunna bota cancer ökade heller inte.

– Den andra vågen av genombrott kom då forskare började utveckla monoklonala antikroppar som likt målsökande robotar finner tumörcellerna. Tillsammans med cytostatika har de visat sig oerhört effektiva för behandling av hematologiska sjukdomar, som lymfom, men de har också betytt mycket för bland annat bröstcancer.

Målsökande behandlingar är början på ett allmänt skifte inom både botbara och icke botbara cancerformer där de friska cellerna skonas vilket leder till mindre biverkningar. Den tredje vågen, som Anders Österborg menar pågår nu, rör små kemiska molekyler.

Det är många lovande mediciner på gång

– Genom att förstå cancercellers signalvägar blir det möjligt att utveckla små kemiska molekyler som effektivt stänger av signalvägarna så att cancercellerna inte klarar sig.  För tio år sedan kom det första genombrottet inom kronisk myeloisk leukemi. Nu har forskningen gjort ytterligare framsteg där nya små molekyler visat sig vara mycket effektiva läkemedel mot bland annat kronisk lymfatisk leukemi, säger Anders Österborg och avslutar:

– Det är många lovande mediciner på gång; den stora framtidsutmaningen inom vården är att se till att patienterna får möjlighet att behandlas med de allra senaste framstegen inom cancerforskningen.

Nästa artikel