Skip to main content
Home » Forskning » Så blev norra Sverige en tillväxtplats inom cleantech
Forskning

Så blev norra Sverige en tillväxtplats inom cleantech

Cleantech, alltså grön teknik, är en avgörande faktor för världens förmåga att hantera klimatförändringarna.

Sverige ligger i framkant av området tack vare en högutbildad befolkning, högprofilerade universitet och hög kompetens inom innovation och materialåtervinning. På senare år har blickarna riktats mot norra delen av landet som med sina platsbundna tillgångar blivit något av en tillväxtplats för cleantech.

Facebook satte Norrland på kartan

Det var när Facebook etablerade sitt första datacenter utanför USA i Luleå 2011 som omvärlden började få upp ögonen för möjligheterna i norra Sverige. För Facebooks del var det den naturliga kylan som håller nere energinivåerna, tillgången till förnybar energi genom vattenkraft, låga energipriser och närheten till ett universitet med tillgång till kvalificerad arbetskraft, som fällde avgörandet för placeringen.

Sedan 2011 har ytterligare 18 datacenter gjort regionen till Europas ledande kluster inom området. I maj 2018 stod det dessutom klart att Facebook ska bygga ut datacentret i Luleå till dubbel storlek.

Norrländs skog och väg. Foto: Unsplash
Den naturliga kylan i Norrland är en avgörande förutsättning för Facebooks serverhallar. Foto: Unsplash

Potentialer för både stora och små

Företaget Northvolt beslutade 2017 att förlägga sin batterifabrik i Skellefteå med argument som liknar Facebooks: förnybar energiproduktion, låga energipriser ur ett globalt perspektiv och väl fungerande kommunikationer.

”Även små och medelstora företag har fått upp ögonen för potentialen”

Men det är inte bara företagsjättarna som drar nytta av fördelarna med norra Sverige. Även små och medelstora företag har fått upp ögonen för potentialen i landets nordligare delar. Och de finns representerade i stort sett alla branscher – från tjänster och produkter till forskning och innovation. Och det handlar långt ifrån bara om tillgången på ren energi.

– Norra Sverige har en lika unik som etablerad position när det gäller forskning kring biobaserade material. Allt man kan göra av olja kan man också göra av trä. Inom skogsbranschen har man kommit väldigt långt när det gäller att utnyttja träets potential när det gäller allt från industriellt träbyggande till kläder och flygbränsle, säger Peter Hedman, projektledare för North Sweden Cleantech, en innovations- och exportplattform som bland annat utvecklar samarbeten mellan företag, akademi och organisationer. 80 bolag i regionen är idag länkade till plattformen som vill öka omvärldens intresse för norra Sveriges potential.

Fälld stam och motorsåg. Foto: Unsplash
Det finns otrolig mycket potential att ta vara på i den svenska skogen, allt från olja till kläder kan produceras. Foto: Unsplash

Framgångssagan startar med samarbete

Andra områden där norra Sverige profilerat sig inom cleantech är inom biogas, biokol och syntetgas från biomassa. Företaget Envigas har tagit fram en teknik för att omvandla skogs- och jordbruksrester till gas och har fått intresserade förfrågningar från Mexiko där man fram tills idag eldat upp sina jordbruksrester. Sverige är också hemvist för den svenska forskningen kring grönt flygbränsle. Forskare från LTU, Luleå tekniska högskola, har hittat en lösning på problemet och ett pilotprojekt planeras ta fart på LTU Green Fuels anläggning i Piteå.

– Att just norra Sverige stärkt sin position inom cleantech handlar inte bara om kompetens och naturtillgångar. En lika viktig faktor för framgång är förmågan till samarbete mellan exempelvis näringsliv och akademi. Det öppnar dörrar till utveckling och nya innovationer samtidigt som det sprider kunskap och erfarenhet till fler. Det ger utvecklingen större muskler, säger Peter Hedman och tillägger:

– Vi är bra på väldigt många saker men vi är ganska blygsamma. Det börjar förändras men vi behöver fortfarande bli ännu bättre på att sticka ut hakan och framhäva den stora kompetens och erfarenhet som finns i norra Sverige.

Peter Hedman, North Sweden Cleantech
Peter Hedman menar på att norra Sverige bör bli bättre på att sticka ut hakan och vara stolta över sina framgångar. Foto: North Sweden Cleantech

Framtidens hållbara lösningar är nära

För att ytterligare stärka norra Sveriges och övriga landets position inom cleantech kommer en internationell konferens att äga rum i Skellefteå i juni 2019. Fokus kommer att ligga på framtidens hållbara lösningar.

– Det är en viktig insats för att på allvar positionera såväl Sverige som de norra delarna globalt när det gäller att utveckla hållbara lösningar för framtiden. Sverige har så mycket kunskap, erfarenhet och innovationskraft och det ska världen få veta, avslutar Peter Hedman.

Next article