Skip to main content
Home » Forskning » Cancerforskare prisas för individanpassad behandling
Forskning

Cancerforskare prisas för individanpassad behandling

Michael Uhlins forskning inom cellterapi kan göra det möjligt att skräddarsy behandlingar för cancerpatienter. Foto: Privat

Personlig, skräddarsydd medicinsk behandling för svårt cancersjuka kan rädda fler liv i framtiden. Nu får Michael Uhlin vid Karolinska pris för sin forskning om riktad cellterapi. 

Det som var science fiction för några år sedan är på väg att bli verklighet – individanpassad medicin och behandlingar inom sjukvården.
Allt fler cancersjuka personer erbjuds stamcellstransplantationer, men en av fem dör till följd av komplikationerna. Genom att anpassa behandlingen till varje enskild person minskar riskerna för allvarliga bieffekter.

– Jag tror att vi får se de skräddarsydda behandlingarna öka de närmaste fem till tio åren och då kommer fler människor med avancerad cancer att överleva, säger Michael Uhlin, docent och forskningschef vid Centrum för allogen stamcellstransplantation, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Renar celler

Han och hans forskningsteam arbetar med att ta fram en ny metod för att plocka ut, filtrera och rena celler som ges till patienter. Metoden kan användas både för att behandla infektioner men också sättas in mot återfall av sjukdomen och innebär att varje person i framtiden beroende på cancersjukdom ska kunna få en skräddarsydd cellterapibehandling för just deras situation.

Det är otroligt kul och känns som en bekräftelse på att vi gör något viktigt.

För sin forskning fick han nyligen ett viktigt erkännande – Svenska Läkaresällskapets (SLS) translationella forskningspris på 50 000 kronor. Det delas ut till forskning som anses har stor klinisk betydelse för vården.

– Det är otroligt kul och känns som en bekräftelse på att vi gör något viktigt. Och det ger en större möjlighet för mig att sprida min forskning så att fler får upp ögonen för den här möjligheten, säger Uhlin.

Andra sjukdomar

Det var en blandning av personligt engagemang och önskan om att bidra till att bota cancer som fick Michael att ge sig in på området. Idag används skräddarsydd cellterapi främst vid olika former av blodcancer och hudcancer som malignt melanom. Men forskare undersöker även om det kan användas mot till exempel diabetes och autoimmuna sjukdomar.

Vi är nära att kunna gruppera patienter beroende på deras sjukdomstyp

– Tidigare sprutade man in en blandning av flera olika celler i kroppen och hoppades på att få den effekt man ville ha. Man visste att i mixen fanns de som skulle göra jobbet, men också att du kunde få allvarliga bieffekter från andra, säger han.

– Genom att hitta sätt att ta bort celler som ger en ökad risk för komplikationer eller anrika celler som är viktiga blir behandlingen effektivare. I dagsläget är vi inte nere på individnivå än, men vi är nära att kunna gruppera patienter beroende på deras sjukdomstyp och då kan man börja ge dem rätt sorts behandling.

Höga kostnader

Michael Uhlin hoppas att den nya tekniken ska fortsätta växa men säger att kostnaderna är höga vilket kan bromsa utvecklingen. Han efterlyser också ett ökat samarbete mellan olika sjukhus och mellan tekniker, läkare och biomedicinska forskare.

Pengar är en avgörande faktor

– Pengar är en avgörande faktor, när det handlar om ny teknik i frontlinjen är det inte många företag som säljer den utrustning som krävs och då blir det dyrt. Dessutom finns det ibland barriärer mellan yrkesgrupper och inom vården. Är man på ett mindre sjukhus kanske man inte känner till de möjligheter som finns på ett universitetssjukhus med mer resurser. 

Next article