Home » Forskning » Öppen innovationshub skapar nya förutsättningar
Forskning

Öppen innovationshub skapar nya förutsättningar

Kirsti Gjellan
Kirsti Gjellan
Kirsti Gjellan. Foto: Sobi

I Uppsala kommer GE Healthcare i samverkan med regeringen och VINNOVA starta en innovationshub som skapar nya möjligheter för hela Life-scienceområdet.

Där kan akademi tillsammans med både små och stora företag utveckla framtidens tillverknings- och processindustri för biologiska läkemedel.

Kirsti Gjellan, ansvarig för Sobis Biologics Development and Supply, ser nya möjligheter i detta initiativ som hon tror kan stärka det svenska innovationssystemet och påverka life-scienceområdet mycket positivt. Det är viktigt för Sverige att få en hävstång genom samverkan tvärs över olika gränser och kompetensområden. De områden som möts i innovationshuben i Uppsala är främst teknologiutveckling, tillverkning och kommersialisering.

Positivt att regeringen går in i en satsning tillsammans med ett företag inom teknologi

Hon tycker också att det är positivt att regeringen går in i en satsning tillsammans med ett företag inom teknologi, anläggning och nya metoder och satsar på en plattform som kan samla alla intressen, alltifrån grundforskning till produktion.

– Att ge mindre företag en möjlighet att delta i utvecklingsprojekt utan att själva behöva investera i dyr processutrustning är viktigt. För oss är partnerskap med små och större expertgrupper en viktig del av vår innovationsprocess, fortsätter hon.

Andra fördelar är att det blir lättare att gå från ett lovande forskningsresultat till kommersialisering och uppskalning av produktionen, att få en möjlighet att testa sina utvecklingsprojekt och dra nytta av andras erfarenheter.

– Det blir en givande korsbefruktning av olika erfarenheter och perspektiv som gör att svenska företag kan ligga ännu mer i framkant även när det gäller processkunnande, säger Kirsti Gjellan.

Ett av de resultat hon hoppas innovationshuben ska leda till är kortare ledtider för att ta fram nya läkemedel.

Det kan finnas en rädsla kring patentfrågor och skyddet av de egna projekten

– På Sobi jobbar vi med att hitta läkemedel för sällsynta sjukdomar där det idag inte finns någon terapi alls, och då är tidsaspekten viktig för att kunna hjälpa de patientgrupperna så snart som möjligt. Vi är tillräckligt stora för att driva projekt av detta slag själva, men för mindre företag kan det vara avgörande, förklarar hon.

Hon ser bara ett orosmoment som kan göra att huben inte blir så framgångsrik som man tror och hoppas, och det är att företag inte kommer våga ge sig in i den öppna innovationsutvecklingen i huben.

– Det kan finnas en rädsla kring patentfrågor och skyddet av de egna projekten. Men det finns redan utvecklade legala strukturer från liknande hubbar som tar hand om de farhågorna, så det handlar egentligen om att våga satsa genom beprövade samarbetsmodeller, avslutar hon.

Nästa artikel