Skip to main content
Home » Forskning » ABB:s forskningscenter i Västerås utvecklar framtidens industritekniker
Forskning

ABB:s forskningscenter i Västerås utvecklar framtidens industritekniker

Foto: Jonas Billberg

På ABB:s svenska forskningscenter i Västerås utvecklas applikationer och tekniker som ska effektivisera framtidens produktion. För närvarande forskar man mycket kring teknologier som underlättar industrins övergång till framtidens energisystem, digitaliseringens roll för framtidens industriföretag samt den nya generationens robotar som utformats för att kunna arbeta sida vid sida med människor.

Den ökande digitaliseringen medför en ökad användning av sensorer

En av industrins megatrender är en ökad digitalisering, vilket bland annat innebär att styr- och reglerområdet utvecklas allt mer åt det autonoma hållet. ABB genomför många analyser och studier på plats ute hos sina kunder för att öka förståelsen kring de problemställningar kunderna möter. En utmaning är exempelvis att integrera teknologi från spel- och kommunikation-industrin även i andra delar av industrin.

Den ökande digitaliseringen medför en ökad användning av sensorer, vilket i sin tur ger ett ökat informationsflöde. Vår målsättning är att digitaliseringen och informationshantering via Internet of Things kan bidra till att öka säkerheten, effektivisera processer och leverera ett gediget beslutsunderlag till industrin, säger Mikael Dahlgren, forskningschef på ABB i Sverige.

”Internet of Energys”

ABB är världskända för sin avancerade och innovativa robotteknik. Företaget har nyligen utvecklat Yumi, som symboliserar en ny generation industrirobotar. Yumi har två armar och är utformad för att kunna arbeta sida vid sida med människor i industriell produktion. Tanken är att Yumi ska kunna utföra många olika arbetsuppgifter med fokus på småskalig produktion, i första hand de moment som inte är lämpade för människor.

En tredjedel av Europas energibehov finns i länderna kring Östersjön

En tredjedel av Europas energibehov finns i länderna kring Östersjön. Här spelar kraftelektroniken en nyckelroll för att enkelt och smidigt kunna styra flödena i elnätet och förflytta energi över landsgränserna.

Internet of Things eller ”Internet of Energys” intåg i energivärden blir allt tydligare. Applikationerna för IT i energiförsörjningen är många. Sensorer i nätet tillåter framför allt temporära ökningar av elnätens kapacitet, upp till 20 procent extra har rapporterats. Denna möjlighet blir viktigare med en ökad andel väderberoende produktion. ABB levererar idag den första piloten för smartare driftcentraler som baserad på ny indata, bland annat via Internet, förutspår kommande driftproblem. Detta ger operatören möjlighet att vara pro-aktiv och undvika dessa problem.

Next article