Home » Life Science » Det personliga mötet viktigt för kloka investeringar
Life Science

Det personliga mötet viktigt för kloka investeringar

Foto: Aktiespararna

Life science som investeringsobjekt är hett men branschen kan tyckas svår att överblicka. Det personliga mötet mellan bolag och investerare är därför viktigt.

I december 2017 släpptes Industrifondens rapport Scandinavian Life science funding report 2017 som täcker investeringslandskapet och finansieringsaktiviteter i den skandinaviska life science-sektorn under 2017. 

”En ökning på 155 procent jämfört med föregående år.”

I rapporten konstateras att 2017 var ett rekordår för investerat kapital i skandinavisk life science. Vad gäller investeringar på någon av Stockholms marknadsplatser uppgår beloppet till mer än 15 miljarder kronor, en ökning på 155 procent jämfört med föregående år. Investeringarna skedde både genom börsnoteringar och följdinvesteringar, med en anmärkningsvärd ökning av följdinvesteringar i bolag på First North.

Het men osäker marknad

Life science är en minst sagt het, men för många fortfarande också en något odefinierad och osäker, bransch att satsa pengar i. Allt fler life science-bolag gör sitt intåg på börsen i en industri som är rörlig, innehåller innovativ teknologi och en stor grad av regulatorisk komplexitet.

”Många bolag i ett tidigt forskningsskede”

 – Vi ser dels en rad olika grenar – som biologi, kemi, teknik och medicin – och som ofta sammanflätas. Dessutom är många bolag i ett tidigt forskningsskede med möjliga produktlanseringar om först 10 år, säger Lars Håkanson, eventansvarig, på Aktiespararna. 

Det personliga mötet

Ett ökat antal börsintroduktioner har gjort att konkurrensen hårdnat om investerarnas intresse och kapital, samtidigt som investerare inte sällan har svårt att analysera och ta ställning till Life science som industri. Att som investerare och placerare få en bra överblick över marknaden är därmed inte helt okomplicerat.

”Mediebruset innebär att informationskällorna inte sällan är fler än man kan hantera.”

Lars Håkansson menar därför att det personliga mötet – mellan bolag och investerare – har blivit allt mer centralt för life science. Idag finns tjänster såsom uppdraganalys tillgängliga som kan ge en generell överblick, men mediebruset innebär att informationskällorna inte sällan är fler än man kan hantera.

Lönsamma investeringar

Genomtänkta marknadsstrategier och attraktiva produkter med stor potential är en förutsättning för lönsamhet, men utöver det saknas inte sällan finansiella siffror som stödjer bolagets affärsidé. Bolagen och investerarna måste kunna träffas för att bygga relationer som i sin tur leder till lönsamma investeringar för båda parter.

”Det ger möjlighet att lyssna till företrädare från bolagen”

Lika ofta som att investera i affärsidén innebär investeringar i mindre bolag ofta en investering i bolagets nyckelpersoner, som ledning och styrelse, men också företagets mjuka värden, säger han och syftar på att det idag anordnas en rad lokala och nationella mötesplatser som Aktiespararnas egna, till exempel Småbolagsdagen.

– Det ger möjlighet att lyssna till företrädare från bolagen, att ta del av kroppsspråk men också att ställa frågor och interagera med företrädarna, säger Lars Håkanson.   

Sakligt och rättvist

Aktiespararnas investerarträffar är moderatorledda och Lars Håkanson vet att det uppskattas hos både företag och åskådare. Med hjälp av moderatorer kan bolag få stöd i att presentera sin verksamhet medan åskådarna i sin tur får hjälp med en saklig och rättvis bild över bolagens förutsättningar att lyckas med sin affärsidé. Alla har dock inte möjlighet att medverka fysiskt och idag streamas därför evenemangen för att öka räckvidden och tillgängligheten; företagspresentationer och analyser går att se både live och on demand. 

”Det är också viktigt att det ges tid för frågor hos åskådarna”

– Det är också viktigt att det ges tid för frågor hos åskådarna som kan ställas direkt till bolagens ledningar under presentationer, eller under inbokade, enskilda möten med bolagsrepresentanter. Många av frågorna kommer just efteråt, som bolag är det därför viktig att ta sig tiden även efter scenframträdandet, säger Lars Håkanson.

Att investera i life science brukar ofta benämnas som att investera i framtidens välfärd och Lars Håkanson håller med. De många osäkerhetsmomenten måste dock hanteras, vilket blir särskilt viktigt om viljan att investera finns, men man själv saknar djupa kunskaper i branschen.

Bra att sprida sina risker

– Beroende på vilken typ av investerare man är kan det vara bra att sprida sina risker. Det brukar ofta vara en eller två av 10 bolag som lyckas riktigt bra. Det är ofta många marknadsprövningar för alla bolag, säger han och tillägger att hans generella råd annars är att resonera på samma sätt som man som investerare gör när det kommer till att satsa sina pengar i andra branscher, det vill säga att ge sig in i bolag som man någorlunda kan förstå vad de erbjuder. Vad är det för typ av produkt, och kan man själv se att behovet av den finns? 

– Syftet med mötesplatserna är att just underlätta för investerare att söka svar på några av de här frågorna inför en kommande investering. Många av svaren kan man nämligen få svar på genom att möta dem, avslutar Lars Håkanson.

Nästa artikel