Skip to main content
Home » Life Science » Vikten av juridisk rådgivning för ditt företag
Life Science

Vikten av juridisk rådgivning för ditt företag

Camilla Appelgren & Odd Swarting
Camilla Appelgren & Odd Swarting
Camilla Appelgren & Odd Swarting. Foto: Calissendorff Swarting Advokatbyrå KB

Att ta juridisk hjälp är en av de viktigaste aspekterna som ny företagare. Då kan du både undvika fällor, få hjälp med ditt kapital och få råd om potentiella finansiärer.

Som ny företagare bör du ta rimliga risker. Det tillsammans med en god struktur samt ordning och reda från början kommer löna sig på sikt. Det handlar om allt från korrekt genomförda bolagsstämmor och styrelsemöten till genomtänkta och dokumenterade avtal, säger Camilla Appelgren på Calissendorff Swarting.

En annan viktig aspekt när du startar ditt företag är att planera för avtalen med framtida med finansiärer. Hur mycket kapital behöver företaget i olika faser, och till vad, och hur mycket inflytande vill du ha i framtiden.

– Finansiärerna vill naturligtvis ha ett relevant inflytande, vilket ibland kan krocka med till exempel intressen som ursprunglig ägare har och detta måste man ha tänkt igenom för att kunna uppnå ett bra förhandlingsresultat, säger Camilla Appelgren.

Slippa fallgropar

Juridisk hjälp från början är bra för att undvika fallgropar och för att förhindra onödiga bakslag.

Ett ogenomtänkt och för litet initialt kapital, i förhållande till behoven, kan leda till pressade förhandlingssituationer och förlorad kontroll.

– Ett ogenomtänkt och för litet initialt kapital, i förhållande till behoven, kan leda till pressade förhandlingssituationer och förlorad kontroll.  Ofta underskattar man enligt vår uppfattning den tid det tar för att ta in kapital och dessutom vikten av att attrahera ”rätt” finansiärer. Om du har möjlighet att välja dina finansiärer är det en bra idé att samverka med de finansiärer som kan addera värdefull kompetens till ditt företag, säger Odd Swarting på Calissendorff Swarting.

Råd inom Life Sciences

Life Sciencesbranschen är komplicerad och det finns många saker att tänka på. Bland annat är konkurrensen om kapital stor och affärsidén, i alla dess delar, är oerhört viktig.

– För att, i en stor konkurrens om kapital, kunna attrahera finansiärer är det utöver affärsidén avgörande att kunna visa upp en strukturerad och väldokumenterad portfölj av immateriella rättigheter och andra avtal, säger Camilla Appelgren.
Odd Swarting fyller i:

– Utveckling av produkter inom Life Sciencesbranschen kännetecknas av att det ofta krävs mycket pengar och tar lång tid innan produkterna når marknaden. Hur produkterna ska nå marknaden bör dock finnas med i planeringen redan dag ett. Även om forskningen så klart är prioritet ett så är det, enligt våra erfarenheter, nödvändigt att hela tiden även ha en väl genomtänkt marknadsstrategi för att kunna attrahera nödvändigt kapital när det behövs.

Next article