Home » Life Science » Biologiska läkemedel på tapeten
Life Science

Biologiska läkemedel på tapeten

Efter flera nedåtgående år stärker nu Sverige sina positioner på den internationella life science-arenan. 2015 gjordes flera viktiga investeringar och nu satsas ytterligare på den svenska forskningen.

– Jag skulle säga att utvecklingen har vänt. Det syns bland annat på de stora investeringarna som gjorts. Sammanlagt handlar det om över 10 miljarder kronor. Dessutom har antalet ansökningar om kliniska prövningar av läkemedel ökat 2015. Det är första gången sedan 2007, säger Helene Hellemark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

– Det som fattas i Sverige är ett effektivt ekosystem för life science, det vill säga ett tydligt ledarskap med samordnad styrning, mål, vision och handlingsplaner med riktade insatser, fortsätter hon.

Stärkt arbete

För att stärka arbetet inom life science och samverkan mellan forskning, näringsliv och sjukvård har regeringen utsett en nationell samordnare, som koordinerar arbetet. Samordnaren ger successivt underlag till regeringens arbete med att stärka Sveriges position och utgör en länk mellan de aktörer som finns i sektorn. Tillsammans med berörda aktörer ska samordnaren föreslå åtgärder för att stärka bland annat forskningen och vara behjälplig i Innovationsrådets arbete med samverkansprogram för life science.

Men det behövs också ytterligare forskningsinsatser, långsiktigt riskkapital i tidiga skeden och en än mer effektiv, kompetent och välorganiserad sjukvård, säger Helene Hellemark Knutsson.

Stärka Sveriges position

I december presenterade regeringen en större satsning på biologiska läkemedel. Genom ett åttaårigt forskningsprogram ska regeringen, forskningsfinansiären Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och läkemedelsbolaget Astrazeneca satsa nära en miljard kronor på att stärka svensk forskning på biologiska läkemedel. Fokus i programmet ligger på proteinforskning, utveckling av metoder samt produktion av biologiska läkemedel.

De senaste åren har medfört en tyst revolution där branschen går över mer och mer från kemiska till biologiska läkemedel. Sverige har en gedigen historia inom proteinvetenskap och vi vill nu bygga vidare på det, säger ministern.

Målet med programmet är att stärka Sveriges position som ledande inom life science, att locka finansiering hit och att förbättra folkhälsan.

Vår vision är att Sverige ska bli det första landet att kartlägga alla kroppens proteiner och att denna information ska ge upphov till nya läkemedel och tillverkning av biologiska läkemedel i Sverige.

Nästa artikel