Om Forskningsportalen - Forskningsportalen
Skip to main content

Om Forskningsportalen

Forskningsportalen är en satsning från Mediaplanet. Här samlas djupdykande artiklar, populärvetenskaplig information och inspirerande personporträtt utifrån Svensk forskning- och tech.

Tillsammans med ledande experter, forskare och influensers skapar vi reportage, artiklar och fallstudier som speglar den faktiska vardagen. Vår målsättning är att informera, utbilda och engagera våra läsare. Vi publicerar ett brett utbud av information, råd och nyheter till både allmänheten, politiker, beslutsfattare samt opinionsbildare – för att informera om den svenska forskningsscenen.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer eller om du vill positionera ditt varumärke på Forskningsportalen.

Axel Landberg

Managing Director

redaktionen@mediaplanet.com  |   www.mediaplanet.com